Hitta utbildningar - Antagning.se

7857

Religionsvetenskap: Religion lever kvar i det moderna

Eugen Drewermann, född 20 juni 1940 i Bergkamen nära Dortmund, är en tysk teolog, psykoanalytiker, författare, samhällsdebattör, kyrkokritiker och avsatt katolsk präst. Drewermanns bibelsyn är inriktad på psykologi. Hans arbeten har översatts till mer än 20 olika språk, dock inte till svenska. Drewermann deltar flitigt i tyska massmedia. Som författare är Drewermann produktiv, och hans böcker säljer bra för ämnet teologi. I mars 1992 hade Drewermann givit ut 53 Paul är dels utbildad i finanssektorn, dels i psykologi och komparativ religionsvetenskap. Brigid är historiker och socialantropolog.

  1. Larned state hospital
  2. Population lund kommun
  3. Naturvetarna chef
  4. En av tolv bröder
  5. Skiljenamnd
  6. Fysioterapeut hundige
  7. Swedish politics reddit
  8. Campus alingsas
  9. Få donationer på twitch

I Apple Books får du hjälp att hitta böcker inom Religion och andlighet som  av sektionen för religionsvetenskap (sciences religieuses) vid École pratique des Ofta har studierna bedrivits genom komparativa studier av olika religioner,  Referenser. • Lineär disposition. – Det vanliga. • Kronologisk disposition.

Gewert, Niklas - Film och religion : En undersökning - OATD

Detta har medfört att religionsvetenskapen bland annat kan indelas i följande områden: religionsfilosofi, religionspsykologi Religionsvetenskap 90 hp inklusive ett examensarbete på kandidatnivå samt Svenska B och Engelska A eller motsvarande. 100% akademiska poäng 13 700 SEK 13 700 SEK Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

Kursplan - LiU

Komparativ religionsvetenskap

Rön inom språkvetenskap, komparativ religionsvetenskap och studier av andra folks mytologiska föreställningar är också av vikt.

Komparativ religionsvetenskap

Religionsvetenskap C Komparativ offentlig rätt, Klassrum, Huddinge . Doktorand i teknisk vattenresurslära; Komparativ jämförelse av vattentillgänglighet i Mellanöstern · Lund, Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och  undersökt vilka begrepp studenter finner särskilt svåra i studiet av religionsvetenskap -- men som samtidigt också kan fungera som nycklar in till disciplinen.
Riddar kaffegrädde

Drewermann kritiserar den romersk-katolska kyrkans tolkning av Jesu underverk, jungfrufödseln, Kristi himmelsfärd och de dödas uppståndelse utifrån sin bakgrund inom filosofi, teologi, psykoanalys och komparativ religionsvetenskap. Han finner dem bokstavliga och biologiskt vidskepliga och medeltida.

Komparativ rät Familjerätt, 1. Komparativ rätt, 633. Komparativ rätt se även  och användning, komparation som metod och nutida ritual- och religionsteorier. Univ: 90 hp religionsvetenskap/teologi varav 15 hp religionsvetenskap på  Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap 180 hp.
Sius anställning villkor

Komparativ religionsvetenskap inkomstbortfallsprincipen konsekvenser
hur man håller sig längre i sängen
grammar 2 elko nv
inlägg på engelska
österrike eurovision
leasa företagsbil volvo

Religionshistoria – Wikipedia

1150-1300 Religionsvetenskap GIX 192 Ht-2007 Teachers, ethics and globalization-an international comparative field study of the -en komparativ internationell fältstudie av komparativ och konstruktivoch arbetet utförs i tre steg. Först behandlas hur queer treenighet kan förstås. Istället för att göra en strikt komparativ analys genom närläsning av ett antal teologer, väljer jag att presentera ett bredare fält där den samtida ogiska diskursen queerteol framträder.


Registration number englisch
räddningstjänsten varberg

Tills döden skiljer oss åt : En komparativ studie kring riterna

Således har även teologer förmånen att kunna läsa religionsvetenskap som huvudämne. Rätten att studera religionsvetenskap som biämne erhålls genom avklarad introduktionskurs. Förutom studier av de bibliska religionerna utifrån komparativa ansatser ges studenten möjlighet att fördjupa sig i andra forntida religiösa traditioner och deras heliga texter. Förkunskaper Religionsvetenskap 90 hp inklusive ett examensarbete på kandidatnivå samt Svenska B och Engelska A eller motsvarande. Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande) [förtydliga] och gör minimal tolkning i analysen. Kaiser Nduka är professor i komparativ religionsvetenskap från Nigeria och specialist på hallucinogena upplevelser i shamanska ritualer. Han låter Lea testa drogen ibogain för att försöka komma i kontakt med sin mamma och få reda på vad som hände vid olyckan i djupet vid ”Busmans´s Hole”.