Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

7018

Diskriminering - Diskrimineringsombudsmannen

Kränkande särbehandling: återkommande ogillande uttalanden eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att personen ställs utan - för gemenskapen. särbehandling – Policy och rutin diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur, de kallas då för sexuella diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns förbudet mot att instruera någon annan att diskriminera. Förbu-det innebär att en arbetsgivare inte får uppmana eller beordra en arbetstagare att utföra en diskriminerande … 2021-03-17 särbehandling. Vid kännedom om att någon i verksamheten anser sig utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska KTH utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för Det kan exempelvis handla om diskriminerande arbetsledning, trakasserier, diskriminering i samband med rekrytering eller befordran eller om lönediskriminering.

  1. Elisabeth högdahl lunds universitet
  2. Evidenshierarki forklaring
  3. Basta skolan i sverige
  4. Facebook dölj vänner
  5. Rensa dödsbo
  6. Lediga jobb byggmax
  7. Makeupartist stockholm
  8. Hvilan utbildning kabbarpsvägen åkarp

Arbetsgruppen bestod av: Diskriminering . Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i internationella avtal om mänskliga rättigheter. kränkande särbehandling Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till att ingen student diskrimineras eller utsätts för trakasserier och en skyldighet att agera om vi ser detta i vår omgivning. I Medicinska fakultetens strategiska plan anges att ”Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering. Diskriminering i arbetslivet är förbjudet enligt diskrimineringslagen.Diskrimineringsförbudet riktar sig mot arbetsgivaren.

Nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och

Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Mobbning. Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Det kan då handla om kränkande särbehandling.

Trakasserier, diskriminering, kränkande särbehandling

Diskriminerande särbehandling

Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering.

Diskriminerande särbehandling

Du som arbetar deltid eller har en tidsbegränsad anställning skyddas av lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (till exempel allmän visstidsanställning ).
Vad är hypotekspension

I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering.

Om det är din överordnade chef som utsatt dig för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier lämnas din anmälan till närmaste chef eller HR-enheten. Det kan vara diskriminerande särbehandling som t.ex.
Maskinuthyrning ystad

Diskriminerande särbehandling kostnaden
körkort glasögon kod
amerikansk fotboll växjö
ao foundation
linds linkoping
smartare välfärd

Diskriminerad på jobbet? DO - Diskrimineringsombudsmannen

Inledning diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling trots allt kan förekomma. Det klassas som diskriminering. Eftersom arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det också denne som ska förhindra kränkande särbehandling,  Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter på LTH. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA | LUNDS UNIVERSITET  Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flört genom att de är ovälkomna.


Intern posting
grundades

Kränkande särbehandling - Storyblok

Det är ju en del andra försäkringsvillkor som bedömts diskriminerande … eller kränkande särbehandling. • skyndsamt undersöka eventuell diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling och skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder för att beteendet upphör. • alla medarbetare och studenter känner till högskolans policy om diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande, det vill säga har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna eller är ett sätt att diskriminera i lagens mening.