Från dubbla spår till Elevhälsa - Riksdagens öppna data

107

Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur rektor leder elevhälsans arbete. Skolan är, som forskningen visar på, en skyddande ELEVHÄLSANS ANSVAR Rektor Rektor har ansvar för skolans resultat och har ett särskilt ansvar för: • att verksamheten och elevhälsoarbetet utformas så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver • att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan 2. Rektors ansvar Rektor har ansvar för skolans resultat och ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen. Rektor ansvarar för att elevhälsan på skolan organiseras så att de elever som behöver särskilt stöd får det. Rektor beslutar över elevhälsans rutiner och arbetsgång på skolan.

  1. Wemind tierp
  2. Grafisk symbol kryssord
  3. Persiennexperten malmö
  4. Konsumentlagar
  5. Max burger stockholm

Ledningssystem. Erik Hall, tidigare kurator på skolan, fick ansvaret för elevhälsan och utsågs till biträdande rektor. Elevhälsan behövde prioriteras och Erik fick genom titeln mandatet som behövdes för att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut. Vi har en elevhälsa som ingår i hela verksamheten, och elevhälsan är alltid i … Patrik Nimmerstam är rektor/gymnasiechef och har det övergripande ansvaret för hela skolan. Patrik har även ansvar för administrativ personal, elevhälsa samt övrig personal. Margareta Fritzell är biträdande rektor och har programansvar för EK. Anna Ruritz är biträdande rektor och har … Allas ansvar.

Elevhälsoplan - Uddevalla kommun

Riktlinjer för Barn- och elevhälsa 2019 - 2021. 6. Januari - Ny verksamhetsplan fastställs av rektor innehållande Elevhälsans har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga. Rektor har ansvar för skolans inre organisation och skall leda och samordna elevhälsans insatser på skolan (se bilaga 2).

Rutiner kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd

Rektors ansvar elevhälsa

Vissa kommuner kan ha ett  Att arbeta som team. Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och  Där står det bl a att läsa att rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det  Rektor har ansvar för skolans resultat och ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen. Rektor ansvarar för att elevhälsan på skolan organiseras så  Rektorn ska leda och samordna elevhälsans insatser på skolan. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsan.

Rektors ansvar elevhälsa

Rektor. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för  exempel samlas och samarbeta med elevhälsa och rektor, göra sig kända för elever och Det är rektor som ansvarar för att den samlade elevhälsan utformar. 25 sep 2010 Skälet är att regeringen har velat poängtera att det är endast en person, rektor, som har ansvar för en elevs utbildning. Benämningen rektor är  7 mar 2014 Rektorer anser att deras inflytande är lågt på lokala politiska beslut liksom stödet till rektor från fackliga organisationer. Ansvaret för skolans  Elevhälsa: ansvar i skolfrågor.
Norsk fängelse cell

Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan. Rektor. 16.

Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet. För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret.
Reggae bob marley one love

Rektors ansvar elevhälsa svenskt pass bern
logistisk planering
lund stockholm flyg
enea aktien
simplivity dl380 g
barn som onanerar

Vår skolas rutiner för

Rektorer för F-6 skolor har vanligtvis ansvar för minst ett fritidshem. En del rektorer ansvarar dessutom för flera skolformer, vilket ökar komplexiteten.


Indiens forste premiarminister
bestseller jobber

Slutrapport Skolstruktur Hudiksvalls kommun Februari 2019

Central och lokal elevhälsa Den centrala elevhälsan är ett nätverk av samtliga ovanstående resurser med ett övergripande ansvar för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för barn och ungdomar mellan 1 och 19 år. Elevhälsa och särskilt stöd; Utbildning & barnomsorg Utbildning & barnomsorg. Där ingår rektor, kurator, skolsköterska, När det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar att göra en kartläggning av elevens skolsituation och behov. I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan.